welkygrazlice.wgz.cz

Welký Grázlice :-))

Statistika

online:

Akkadština

Akkadština je nejstarší doložený semitský jazyk. Akkadština byla jazykem Asyřanů a Babyloňanů ve starověké Mezopotámii. Termín akkadština je odvozen od hlavního města Akkadu, které vybudoval kolem roku 2340 př. n. l. panovník Sargon a které bylo metropolí prvního rozsáhlého státu, jemuž vládla semitská dynastie.

Prvními psanými doklady v akkadštině jsou akkadská vlastní jména v sumerských textech. Souvislé akkadské texty se objevují až ve 24. století př. n. l. Do kdy se akkadštinou mluvilo, není zcela jasné. Akkadské písemné památky jsou doloženy až do 1. století n. l., ale mluvená akkadština byla během 1. tisíciletí p. n. l. postupně vytlačována aramejštinou. Na počátku 2. tisíciletí se akkadština rozdělila na dva dialekty: severní asyrštinu a jižní babylonštinu.

 
®©