welkygrazlice.wgz.cz

Welký Grázlice :-))

Statistika

online:

Perština

Perština, (místní název: فارسی [fɒːɾˈsiː], Fārsi nebo پارسی [pɒːɾˈsiː], Pārsi;) je Indoevropský jazyk. Spolu s darijštinou, tádžičtinou, pahlavštinou, hazaragštinou, dehwárštinou, darwázštinou, aimaqštinou, džidštinou, tatštinou, buchárštinou, lúrštinou, kumzárštinou a larijštinou patří do jihozápadní skupiny íránských jazyků.

Je jediným úředním jazykem Íránské islámské republiky (přes 66 milionů obyvatel) a jejím východním dialektem, tj. darštinou, hovoří dalších cca 7 milionů obyvatel Afghánistánu (5,6 mil.) - zde je druhým úředním jazykem, Pákistánu (1 mil.) aj. Velmi podobná dnešní moderní perštině je i tádžičtina (jediný úřední jazyk pro cca 6 mil. obyvatel Tádžikistánu).

Obecně lze říci, že afghánská a tádžická nářečí jsou archaičtější a mluvnicky bohatší než současná moderní íránská perština. Z pochopitelných důvodů lze v darštině nalézt mnoho výpůjček z paštštiny a v tádžičtině zase slova přejatá z ruštiny. Íránská perština hojně přejímala slova z arabštiny a částečně i z turečtiny a francouzštiny. Jazyky fârsí, darí a tajiki se od sebe liší asi jako čeština a slovenština - jen (původních) společných výrazů je podstatně méně.

Perština je rozšířena v Iráku, Íránu, Ománu, Kataru, Tádžikistánu, Afghánistánu, Pákistánu, Indii, Uzbekistánu, Izraelu a Spojených arabských emirátů. Mluví jí cca 71 - 110 milionů lidí

 
®©